• Kıbrıs Köyü
  • Kıbrıs Köyü Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
  • Kıbrıs Köyü
  • Kıbrıs Köyü Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
  • Kıbrıs Köyü
  • Kıbrıs Köyü Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
  • Kıbrıs Köyü
  • Kıbrıs Köyü Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
  • Kıbrıs Köyü
  • Kıbrıs Köyü Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
  • Kıbrıs Köyü
  • Kıbrıs Köyü Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
  • Kıbrıs Köyü
  • Kıbrıs Köyü Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret39103
Site Haritası
Kıbrıs Köyü Kentsel Dönüşümde
Kıbrıs Köyü-Güney Bayındır Kentsel Dönüşüm Projesi
Kentsel Dönüşüm Projeleri             KIBRISKÖYÜ-GÜNEY BAYINDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ


PLANLAMA ALANI: 1.Etap 255 hektar 2.Etap 245 hektar 
PLANLAMA NÜFUSU: Yaklaşık 88744 Kişi
SON DURUM: 1.Etap parselasyon planları bitti ve inşaatlaşmaya geçildi.2.Etap parselasyon planları tapu tescili devam etmektedir.


MAMAK KIBRIS-GÜNEY BAYINDIR MEVKİİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA PLANI


1 GENEL TANIM
İmar planı çalışmasının yapıldığı alan Ankara metropoliten alanı,Mamak ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır.Alan Bayındır Barajı ve Ankara Çevre Otoyolu güneyindeki eski KıbrısKöyü ve Güney Bayındır olarak anılan bölgeyi kapsamaktadır.Bölgenin kuzeyinde Yeşilbayır Mah. Ve Kayaş,batısında Kusunlar Köyü yer almaktadır.
Bölge Mamak ilçesinin güney-doğu kısmında yer almaktadır.Ankara’nın anakent girişlerinden birisi olan Ankara-Samsun Karayolu güneyinde yoldan yaklaşık 3-4 km. içeride bulunmaktadır.

ÇEVRE OTOYOLU-ULAŞIM BAĞLANTILARI 
Alanın kuzey sınırını oluşturan Ankara Çevre Otoyolu ve Samsun Yolunun,bölgenin çevresel bağlantılarının kurulmasında önemi büyüktür.

TOPOĞRAFYA
Bölge topoğrafya olarak,batı ve kuzey-batı kesimlerdeki bir miktar alan dışında genelde düze yakın dalgalı bir topoğrafyaya sahiptir.Bunun dışında planlama alanı içinde eşik olacak eğimde kapsamlı bir alan bulunmamaktadır.

3.MEVCUT İMAR PLANI KARARLARI
Planlama bölgesi Ankara nazım plan gelişme şemasında düzensiz konut alanları olarak işaretlenmiştir.Bölgedeki hızlı yapılaşma taleplerine karşın,düzenli ve sağlıklı,altyapısı oluşmuş bir gelişmeye imkan sağlamak amacıyla geçmiş dönemlerde eski Kıbrıs Köyü-Güney Bayındır ve çevresinde imar planı çalışmaları yapılmış ve Güney Bayındır Konut Gelişme Alanı adı altında hazırlanan imar planları 16.10.1991 yılında onanmıştır.

MAMAK KIBRIS-GÜNEY BAYINDIR MEVKİİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU
Bu planlar ilk hazırlandığı şekliyle 322 hektar büyüklüğünde planlanmıştır.Çok yoğun(E:1.00),orta yoğun(E:0.50) ve az yoğun(E:0.25) olmak üzere 3 tip konut yerleşme alanı önerilmiştir.Bu yoğunluk kararlarına göre bölgede 24.000 nüfusun yaşayacağı hesaplanmıştır.

Ancak daha sonra bu planlarda birtakım değişiklikler yapılarak yoğunluk kararları değiştirilmiştir.Bu yoğunluk kararlarındaki değişimlerden sonra da imar planına göre bölgede yaşayacak nüfus miktarının 42.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Mevcut planlarda ağırlıklı olarak yapılaşmaların kooperatifler veya küçük mülkiyetlerin bir araya gelerek oluşturacağı büyük parseller ve yapılaşmalar şeklinde gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
Ayrıca bölge içinde Bayındırlık ve İsk.Bak.lığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce planları
Onanlı 7269 sayılı yasa uyarınca yerleşmiş konut bölgesi yer almaktadır.

4.PLAN GEREKÇESİ, AMAÇ – HEDEFLER
Planlama alanındaki sorun ve olanaklar göz önünde bulundurularak mevcut imar planları
ve diğer kısımlardaki yapılaşmalardan ortaya çıkan sorunları gidererek kişilerin mevcut mülkiyet ve yapılaşma haklarını plan dahilinde ikna edici ölçüde koruyarak, yaşanabilir 
kentsel bir çevrenin oluşumuna ve bölgenin gecekondu kimliğinden kurtularak kentsel bir kimliğe kavuşup Ankara ile bütünleşmesine imkan sağlamak planlamadaki öncelikli amaçtır.

5.1.1.ULAŞIM
Bölgenin Ankara kent merkezi ve Mamak, Siteler, Çankaya vb. gibi semtlerle bağlantısını sağlayan önemli yol bağlantısı Ankara-Samsun yolu ve Ankara Çevre Otoyoludur.
Planlama alanı içerisinde yol sistematiği ve kademelenmesi oluşturulurken üst plan kararları yönlendirici olmuştur. 

5.1.4.KENTSEL – SOSYAL ALTYAPI ALANLARI
Bölgede yaşayacak nüfusu ihtiyacı olan sosyal donatı alanları eğitim, ticaret, aktif yeşil alan gibi ihtiyaçların bir bütün içerisinde oluşması açısından planlama üniteleri içerinde ve ulaşılabilirlik açısından en uygun konumlarda planlanmıştır.

5.1.4.1.TİCARET
Planlama alanı içerisinde belirgin bir kentsel merkez oluşumu olmasa da 35 m.lik yol civarında ticari ve sosyal donatı alanlarında bir yoğunlaşma olacaktır.Bu bölgede özellikle Çevre Yolundan planlama alanına ilk giriş bölgesinde bölgeye ve yakın çevreye hizmet verecek şekilde,35 ve 25 m.lik yol boyunca konut altı (zemin kat) ticaret kullanımı önerisi yapılmıştır.Planlama alanına girişte bu şekilde bir ticaret yoğunlaşması bölgeye bir hareketlilik ve vizyon kazandıracaktır.Bunun dışında ünite birimlerinde uygun konumlarda ticaret alanları ayrılmıştır.Ticaret alanlarında yapılaşma koşulu Emsal:0.60 ve Hmax:serbest şeklinde önerilmiştir.

5.1.4.6 AKTİF-PASİF YEŞİL ALANLAR
Planlama alanı içerisinde konut alanları içerisinde ihtiyaca cevap verecek uygun konumlarda park,çocuk bahçesi,dinlenme alanları vb. aktif yeşil alan düzenlemeleri yapılmıştır.
Bunun dışında Planlama çalışmasında bölgede %30 ve üzeri eğimli alanlar yapılaşmaya açılmayarak, buralar yeşil alanlar olarak düzenlenmiştir.Bu kısımlarda dinlenme ve gezinti amaçlı yapılacak peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları sayesinde bu kısımlarda olası heyelan ihtimalleri de en aza indirilmiş olacaktır.

Alıntı: Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşümler

  
7662 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hava Durumu
Takvim